Menü Bezárás

“Soha nem tudtam rólad, fiam” – mondja a férfi a kisfiúnak, akivel először találkozik a menhelyen – A nap története

Harry elvesztette az anyját, akit imádott, és az apját, akihez soha nem érezte magát kötve. Amikor már azt hitte, hogy nincs senkije, egy férfi kereste meg a menhelyen. Ki volt ő, és miért érezte magát olyan közel hozzá?

Már hat nap telt el, és a menhelyen senkinek sem sikerült egy szót sem kiszednie Harryből. A fiú egész nap a neki adott régi takaróba burkolózva feküdt, és alig nyúlt a neki hozott ételekhez.

Ez egy tragédia volt, amely az ő kis világát sújtotta és romba döntötte. Olyan bánat volt, amin az ő kis szíve nem tudott túllátni.

“Mama…” Harry remegő ajkakkal motyogta, mielőtt újra könnyekben tört ki.

Harry édesanyja, Delilah gyönyörű fiatal nő volt, aggódó, de szerető szívvel. Gyakran aggódott a pénz miatt, bár Robertnek, Delilah férjének elég sok pénze volt.

Robert sikeres üzletember volt, és nem sok minden más. Amennyire Harry meg tudta állapítani, Delilah számára állandóan dühös és elégedetlen férj volt, számára pedig érdektelen apa.

Harry egész eddigi gyermekkora csak két dologról szólt: az édesanyja megnyugtatásáért és az édesapja boldogságáért való küzdelemről.

“Úgy tűnt, mintha mondani akart volna valamit… de nem tette – elmélkedett Daniel.

És most, egy héttel azután, hogy mindketten meghaltak egy közúti balesetben, Harry úgy érezte, hogy megfosztották az életében lévő boldogság minden morzsájától.

“Mama, hiányzol! Gyere vissza és vigyél haza…” – kiáltotta a fiú, mígnem egy férfihang csendre ingatta.

“Te vagy Delilah fia?”

Harry ártatlan szíve fantasztikus reménytől lüktetett, hogy a férfi hírnök az égből, vagy azért jött, hogy elmondja neki, hogy a lány csodával határos módon még mindig életben van.

Ehelyett a férfi letérdelt Harry elé, tágra nyílt szemei könnyekkel teltek meg, tenyere hideg volt Harry arcán.

“Ki ez az ember?” Harry eltűnődött, miközben a szemébe nézett. A fiú belülről különös ismerősséget érzett a férfi iránt, akit még soha nem látott.

“Miért sírsz?” Harry napok óta először szólalt meg.

“Azért sírok, mert… sosem tudtam rólad, fiam – válaszolta a férfi könnyek között.

A kisfiú kis arcát nézve, amely élete elhidegült szerelmére emlékeztette, Daniel milliószor köszönetet mondott az univerzumnak.

A szociális munkás, aki előző nap meglátogatta Dánielt, végül is igazat mondott neki. Harry valóban az ő fia volt.

Azon a délutánon végre kibontakozott a Harry és Daniel közötti mély, kimondatlan kapcsolat. A fiú végighallgatta, ahogy Daniel elárulta, hogy Delilah volt az egyetlen igaz szerelme, és hogy hét évet töltöttek együtt a fiatalságukból.

“Édesanyád hihetetlen nő volt. A nehézségek ellenére, amelyekben ő és én felnőttünk, Delilah soha nem álmodott kicsiben. Kényelmes, gazdag és kalandos életet akart. És őszintén hitt bennem.”

“Mindenemmel szerettem őt, de fele annyira sem voltam ambiciózus, mint ő. Őszintén hitt bennem, és megpróbált rávenni, hogy javítsak a szokásaimon, és egy cél, egy cél felé éljek. De mindig alulmaradtam, és végül Delilah nem tudott tovább várni.”

“Ő is szeretett engem, de nem bocsátaná meg magának, ha beérné egy korlátozott élettel…”

Harry letörölte a férfi könnyeit, és megkérdezte: “Szóval szakítottatok anyával?”.

Harry bólintott, és elárulta, hogy hét évvel ezelőtt, egy hirtelen felhőszakadásban Delilah utoljára hagyta el őt.

“Úgy tűnt, mintha mondani akart volna valamit… de nem tette – elmélkedett Daniel.

Harry közelről nézett Danielre, és elég biztonságban érezte magát ahhoz, hogy végre kitárja a szívét, és megnyíljon néhai édesanyjáról és édesapjáról…

Daniel már akkor tudta, hogy Delilah elhagyta őt egy gazdagabb férfiért, egyfajta üzletemberért. Évek múltán Daniel végre megismerte a teljes történetet – Robert és Delilah és a rázós házasságukról, amelyet haláluk napjáig éltek meg.

Harry a tenyerébe temette az arcát, és azt mondta: – Bárcsak ott lettem volna, hogy újra összehozzalak titeket. Bárcsak… bárcsak az apám lennél. Mert az apám… nem volt valami jó ember. Néha nem is éreztem, hogy az apám lenne – bökte ki Harry.

Daniel átölelte a fiút, és kereste a bátorságot, hogy feltárja előtte az életét megváltoztató igazságot.

“Én vagyok az apád, Harry!” Daniel felkiáltott, és megragadta fia kezét.

Ez igaz volt. Azon az esős napon, amikor Dániel és Delilah elváltak, Delilah el akarta mondani neki, hogy terhes a gyermekével. De Delilah tudta, hogy Daniel nem tudná kezelni az igazságot vagy a gyermek felelősségét.

És hét évvel a szakításuk után Danielnek még mindig nem volt semmije. Még mindig a megélhetésért küzdött, és még mindig nem találta meg a célját. De mindez megváltozott, amikor találkozott Harryvel.

“Delilah, megígérem neked. A lehető legjobb apa leszek a fiunknak” – szólt a szíve az égiekhez.

Amikor Harry megtudta az igazságot Danielről, nem volt hajlandó elengedni őt. Rájött, hogy van még egy utolsó esélye, egy aprócska reménye arra, hogy szerető családja legyen, és minden erejével ragaszkodott hozzá.

De még egy akadály állt apa és fia között. Dánielnek anyagilag is képessé kellett tennie magát arra, hogy eltartsa a fiát.

“Harry, gyermekem – lazította meg Daniel a fia lábának szorítását, és megértette vele -, most mennem kell. Össze kell szednem néhány dolgot, mielőtt hazavihetlek. De ezt tudd meg. Haza foglak vinni. A fiam vagy, és én visszajövök érted…”

Az ezt követő év volt Dániel életének legkritikusabb éve, és egy percet sem vesztegetett el belőle. A férfi megfordította az életét, talált egy stabil állást, kibérelt egy tisztességesebb lakást, és tervről tervre kidolgozta édes gyermeke jövőjét.

És pontosan 365 nappal később Daniel visszatért a használt autójával a menhelyre, ahol Harry a kapuban várta, és csak egy ragyogó mosoly volt nála.

Aznap kezdődtek Daniel és Harry életének legszebb napjai.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

Néha az élet ad egy második esélyt a családra. Daniel és Harry akkor találtak egymásra, amikor azt hitték, hogy mindent elvesztettek, és ez visszahozta az örömöt és a célt az életükbe.

A szeretteink között a titkok megbánássá válhatnak. Ha Delilah elmondta volna Danielnek, hogy apa lesz, szerelmük története a hirtelen vég helyett fordulatot vehetett volna.